Chebolian Conflict

FOTO Chebolian Conflict THE CRASH

Žlugus Komunistinei sąjungai, Čebolijos sienos atsivėrė išsvajotam kapitalizmo rojui. Tačiau kol eiliniai čebolėnai laukė ateinant šviesaus rytojaus, apsukresni skubėjo prisikimšti kišenes plėšdami ir parduodami viską kam tik pavykdavo rasti pirkėją. Į kapitalistines šalis iš Čebolijos dieną ir naktį geležinkeliu bildėjo sąstatai pilni įrengimų, laidų, vamzdžių ir net paminklų. Naujai iškepti „biznieriai” nepatingėjo išgrobstyti ne tik gamyklas, elektrines, bet ir nuotekų tinklus. Labiausiai kentėjo mažesni regionai.

Komunistų valdymo laikais Vismaliukijos Engelso vardo konservų fabriko gaminiai buvo žinomi visoje sąjungoje, o šalia veikusi agrofirma  kasmet viršydavo partkomo nustatytus planus ir sąjungoje buvo pristatoma kaip pavyzdys kitiems. Netoliese įrengtą sanatoriją itin mėgo komunistinės partijos sekretorių ir kitų aukštų partijos galvų.  Tačiau prabėgus keliolikai metų nuo Čebolijos nepriklausomybės, Vismaliukijos regionas merdi, o palikti beverčiai griuvėsiai vargiai primena didingus krašto laikus.

Kodėl darėme žaidimą?
 Penki metai komandai – atėjo laikas ne tik imti, bet ir kažką duoti mūsų visų mylimo hobio vardan. Paskutiniu metu žaidimų skaičius labai sumažėjo. O ir organizuojamų žaidimų kokybė gerokai smuktelėjo. Žėrėme lavinas kritikos organizatoriams, siūlėme idėjas, kurios mūsų nuomone padarytų žaidimus įdomesniais, bet į daugumą jų liko neatsižvelgta. Tad nusprendėme pasitikrinti ar mūsų idėjos veikia.

Kokį žaidimą norėjome padaryti?
Norėjome, kad jis būtų įdomus, dinamiškas, su prasmingom užduotimis, gyvas – jaustųsi gyvos aplinkos, o ne sterilaus akvariumo terpė, užduotis galvotų patįs žaidėjai, siekdami globalaus tikslo. O taip pat laisvas – kad žaidimo istorijos vystymąsi nulemtų ne GM iš ankstiniai sumanymai, bet pačių žaidėjų veiksmai. Kalbant metaforiškai norėjome sukurti gražią smėlio dėžę pilną žaislų.

Kaip to siekėme?
Pradėjome nuo smėlio dėžės rėmo – istorijos. Sukūrėme visą „settingą“ Čebolijos respubliką, jos praeitį, ateitį, ekonomiką, valdymo aparatą ir t.t. Tada sugalvojome konfliktą ir galiausiai iš konflikto pradžios suformavome THE CRASH scenarijų. Kad žaisti būtų įdomu ir smagu, būtina įsijausti. O įsijausti daug lengviau kai yra daug padedančios informacijos.
Toliau galvojome, kad antro ir aukštesnio lygio žaidimas neturi būti mėsmalė – tam skirti pirmo lygio žaidimai. Aukštesnis lygis turėtų būti iššūkis, galimybė pademonstruoti treniruočių metu įgytas žinias, patirtį ir įdirbį.
Todėl:
Apribojome amuniciją. Viena dėtuvė kai priešas turi šešias, o kur dar priešo kulkosvaidžiai. Tikėjomės, kad kiekvienas prieš stodamas į nelygią kovą pirma pagalvos, gerai suplanuos ataką, pasitelks kolegas, be reikalo nesivels į kontaktą. Ir tai pavyko. Buvo gražu žiūrėti kaip vieni nešdavo bazėje užpildytas dėtuves savo kolegoms į kovos lauką. Kiti vengdavo kontakto, nes suprato, kad turimi 100 šratukų labai greitai baigsis.
Dažnai žaidimuose iškyla klausimas, kodėl bazė būtent čia? Kodėl ji mums svarbi, kam mes ją saugome? Kaip susilpnėsim jei ją prarasim? Čebolijoje viskas paprasta – bazėje Jūsų amunicijos atsargos – prarasite bazę, prarasite ir atsargas. Negalėsite pasipildyti dėtuvių, nebus kuo apginkluoti naujai užverbuotų kovotojų. Kur įsirengti bazę? Kada ir kur ją perkelti? Saugoti ją ar ne? Šiuos rebusus palikome spręsti pusių vadams. Tikėjome, kad tai įneš dinamikos ir atmes beprasmių saugojimo užduočių, nes pvz žaidimo pražioje bazė nebuvo itin vertinga ir jos galima buvo nesaugoti. O štai pavykus įsigyti papildomos amunicijos bazės vertė gerokai išauga. Modeliuodami žaidimą priėjome išvados, kad įsikurti bazę prie kaimo yra totalus nonsensas, nes ČRA tikrai ateis patikrinti grupuotes remiančių kaimų ir jei bazė bus netoliese – kaip mat ją ras ir nušluos. Tačiau tiek Senis tiek Lucky pamanė kitaip. Ir kaip parodė po žaidimo atlikta analizė, tai gerokai pakeitė žaidimo mechaniką.
Verbavimą sugalvojome ne tik dėl realistiškumo ir noro pagyvinti mertviako taisyklę. Planavome, kad tai bus visa puokštė įdomių ir prasmingų užduočių. ČRA turėjo atlikti žvalgybą su tikslu rasti bazę, gauti šansą atkirsti grupuotę nuo pastiprinimo. Grupuotėms svarbu užtikrinti saugų koridorių nuo kaimo iki bazės, bet tuo pačiu ir atkirsti galimus persekiotojus. Civiliams padėti grupuotėms ginti kaimą nuo ČRA, kad greičiau ir sklandžiau galėtų atgyti. Deja, deja, kadangi bazės buvo visai šalia kaimų, ČRA neatskyrė kaimo nuo bazės, ko pasekoje nepavyko nustatyti tiksliu bazių alokacijų. Grupuotės vienu metu galėjo saugoti ir bazę ir kaimą, nesudarydami armijai galimybių atkirsti verbavimo kelių. Rezultate nukentėjo žaidimo įvairovė.
Civiliai. Taisyklių testo metu praleidome tuos, kurie žinojo pagrindines civilių taisykles. Visi žinojo, kad civilis negali šaudyti ir gali pjauti. Tačiau nemažai Čebolijos Liūtų nežinojo, kad civiliai gali perduoti daiktus, gydyti, žvalgyti poligoną ir ČRA bazę. Civilius matėme kaip pėstininkus šachmatų lentoje. Ir tuo net perpuikiai pasinaudojo Laisvės Kariai. Jų civiliams net pavyko nugvelbti vieną nuolaužą, kol ČRA ir ČL pešėsi.
LARP. Jei atvirai, užtempėm su LARP užduočių ruošimu ir jų paruošėme daug mažiau nei norėjome. Tačiau žaidimą darėme airsoftinį su trupučiu LARP elementų, kad neišgąsdintumėme airsofterių. Rezultate Laisvės Kariai smaginosi patįs susigalvodami užduotis, tuo tarpu Čebolijos Liūtai turėjo jiems įdomesnių reikalų. Iš savo pusės LARPeriams kėlėme užduotį sukurti nepalankias sąlygas ČRA vadavietės darbui. Šią užduotį LK įvykdė taip gerai, kad GM teko įsikišti ir stabdyti. Ačiū Jums už tai!
Nuolat tarabanijam žaidimų organizatoriams, kad žaidime vadas yra vienas svarbiausių elementų. Gerai pasiruošęs, motyvuotas, įsijautęs vadas yra vienas pagrindinių raktų į smagų, vykusį žaidimą. Mums be galo pasisekė, kad pavyko užverbuoti elitinius Lietuvos Airsofto Bendruomenės vadus. Savu ruožtu stengėmės kuo anksčiau vadams pateikti kuo daugiau informacijos, kad šie galėtų kuo geriau pasiruošti. O planavimas irgi gali būti kaifas. Nors vadai mums atsiėjo ne pigiai, tačiau jų indėlio į žaidimo sėkmę nenuginčys nei vienas dalyvavęs.
ČRA. Darėme specialiai tiems, kas „ėda daug Š“. Taktiką stato gerokai aukščiau už LARP. Norėjome sudaryti sąlygas praktikoje pritaikyti kuo daugiau treniruotėse išdirbtų įgūdžių. Ir kaip ir visą Čeboliją, pritempti dar arčiau realybės. Buvo gražu žiūrėti kaip Jūs atrodote ir dirbate drauge.
Taisyklių buvo nemažai, tačiau darėme viską, kad jos būtų kuo geriau suprantamos. Paskutinių žaidimų praktika rodo, kad vis daugiau žaidėjų atvažiuoja  į žaidimą net neperskaitę organizatorių žinučių.ChebolianConflict organizatoriai įdėjo daug pastangų, kad visiems būtų smagu ir kai kurių asmenų atmestinas požiūris įskaudino. Mūsų manymu, jei patįs nepasiruošite žaidimui, tai gerų įspūdžių tikėtis neverta, galite tik sugadinti žaidimą kitiems.